Komisyonlar

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Komisyonları;

      * Tarihi Yapılarda Deformasyon Ölçmeleri Komisyonu

   

       * Biyolojik Meteryal İnceleme Komisyonu

  

       * İstanbul Tarihi Yarımada Deneysel Araştırma Komisyonu