MERKEZ HAKKINDA

Akademik donanımım ile sorunların çözüm alt yapısını kurguladığım model 2008 yıllarında resmi temaslarımı yapmamı gerektirmiştir. Süreç sonucunda Fatih Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan Merkez, Yerel Yönetim - Üniversite olanaklarıyla Tarihi Yarımada sorunlarına ortak çözümler sağlanacaktır. Bu birlikteliği sağlayan İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTYAM) çatısı;  sözü olabilecek herkes ile işbirliklerini yüceltmeye hazırdır. Farklı Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Özel Şirketler, Halkın Katılımı gibi anlayışlar çerçevesinde kurum, kuruluşlar ve bireyleri bekliyoruz. İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTYAM) disiplinler arası bir çalışma ortamıdır. Coğrafi alana yönelik sorunlar ilgili uzmanlık alanları kapsamında değerlendirilecektir. İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTYAM) akademik düzeyde çalışmaları yaparken isteyen öğrencileri de bünyesine alabilecektir. Genç nesillerin Merkez çatısı altında, Tarihi Yarımada’ya yönelik kültürel beslenişleri sağlanabileceği gibi öğrenciler staj olanaklarını da temin edebileceklerdir.

İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşumu, veri toplamadan uygulama yapmaya kadar bir üretim sürecini kapsamaktadır. 

Kurucusu ve yöneticisi olduğum İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (İSTYAM) Kültürel Süreklilik adına İstanbul Tarihi Yarımada için ben de varım diyen herkesi bekliyoruz… İstanbul Tarihi Yarımada için en doğru ve işlerliği olan akademik çalışmaların yapılacağı platform stanbul Tarihi Yarımada Enstitüsü kurulması çalışmaları içindeyim.

Prof. Dr. Nazlı Ferah AKINCI

Müdür 

ferahakinci@gmail.com